A Great Work – Tagalog mp3 (Youth 2021) Pay what you choose – Paypal burtwp@yahoo.com

$0.00

Description

Isinulat para sa Pangkabataang Tema 2021. Inawit ni Ella Soco. Salita at Musika ni Wayne Burton

Ang mp3 na ito at iba pang sheet music ay inaalok nang libre sa panahon ng 2021. Upang makilala ang gawain at gastos na kasangkot sa paggawa ng musikang ito, isaalang-alang ang pag-donate para sa musikang ito. Mungkahi ng $ 1-2 US para sa solong mga pag-download at $ 10-20 para sa mga kantang ginamit para sa mga pangkat. Maaaring ipadala ang pera gamit ang Paypal sa burtwp@yahoo.com